Contica deltar när ny tjänsteplattform utvecklas för Göteborgsstad

Med e-tjänsteplattformen stärker Göteborg Stad medborgarnyttan genom ökad servicenivå och tillgänglighet till den kommunala servicen.
Conticas medarbetare deltar i arkitekturarbetet av den nya e-tjänsteplattformen.