IT arkitekt Kristofer Krebs börjar på Contica

Kristofer kommer närmast från Logica i Göteborg, han är senior IT arkitekt och har jobbat med arkitekturella frågeställningar och tekniker under mer än 15 års tid. Kristofer kommer på Contica jobba som konsult specialiserad på arkitektur. Förutom systemarkitektur...