Contica på Microsoft Techdays

Under nov besökte Contica årets Microsoft Techdays. Särskilt intressant är det när vi får chansen att diskutera med kunder och leverantörer om hur de ser på teknik och nya möjligheter. Många nyheter presenterades under dgrna och just nu kommer fler nyheter än på...