Vi vill växa ytterligare, är du intresserad?

Contica är ett specialistbolag med fokus på Integration, Arkitektur, Mobilitet och Molntjänster. Din inriktning är på Microsofts plattform med fokus på Arkitektur och systemutveckling där du bör ha minst 10 års erfarenhet. Du är en auktoritet på ditt nuvarande företag...

Contica Cloud Hackthon

I november förbereddes ett Hackthon med fokus på Molnarkitektur och Microsoft Azure. Moderator för eventet var Conticas Marc Gaudet. Marc är specialiserad på Integration, Arkitektur och Azure. Under dagen gick vi tillsammans igenom mycket av Azures tjänsteramverk,...

Mobil tillgänglighet genom Integration

Contica ser systemintegration och molnteknologi som möjliggörare för mobil tillgänglighet och ”skräddarsydda” mobila tillämpningar på företagen.Contica fokuserar på de mobila plattformarna Iphone och Android med Molnplattformen Microsoft Azure som...

IT arkitekt Kristofer Krebs börjar på Contica

Kristofer kommer närmast från Logica i Göteborg, han är senior IT arkitekt och har jobbat med arkitekturella frågeställningar och tekniker under mer än 15 års tid. Kristofer kommer på Contica jobba som konsult specialiserad på arkitektur. Förutom systemarkitektur...