Senaste från Contica

Vi vill växa ytterligare, är du intresserad?

Contica är ett specialistbolag med fokus på Integration, Arkitektur, Mobilitet och Molntjänster. Din inriktning är på Microsofts plattform med fokus på Arkitektur och systemutveckling där du bör ha minst 10 års erfarenhet. Du är en auktoritet på ditt nuvarande företag... läs mer

Contica Cloud Hackthon

I november förbereddes ett Hackthon med fokus på Molnarkitektur och Microsoft Azure. Moderator för eventet var Conticas Marc Gaudet. Marc är specialiserad på Integration, Arkitektur och Azure. Under dagen gick vi tillsammans igenom mycket av Azures tjänsteramverk,... läs mer

Mobil tillgänglighet genom Integration

Contica ser systemintegration och molnteknologi som möjliggörare för mobil tillgänglighet och ”skräddarsydda” mobila tillämpningar på företagen.Contica fokuserar på de mobila plattformarna Iphone och Android med Molnplattformen Microsoft Azure som... läs mer