Detta är Contica

Contica är ett specialistbolag inom systemintegration inriktade på Microsoft plattform där vi utvecklar och supportar kunders integrationslösningar baserade på BizTalk och Azure teknologi.

Affärsidé

Conticas skall vara en komplett partner inom systemintegration. Kunderna kan använda oss som komplement till egna resurser eller som en totalleverantör inom integrationsområdet. Conticas mål är att bidra till  trygghet, kontinuitet och kostnadseffektiva leveranser inom integrationsområdet för våra kunder.

Värderingar

Företagets interna och externa arbetsprocesser, produkternas och tjänsternas innehåll samt affärs- och leveransmodeller präglas av våra interna ledord: Effektivitet, Innovation och Kompetens.