Mobil tillgänglighet genom Integration

Contica ser systemintegration och molnteknologi som möjliggörare för mobil tillgänglighet och ”skräddarsydda” mobila tillämpningar på företagen.Contica fokuserar på de mobila plattformarna Iphone och Android med Molnplattformen Microsoft Azure som mellanlager för mobilinformation. Vi hoppas genom detta framåt även kunna möta våra kunders behov avseeende mobiltillgänglighet för...