Contica hjälpte Region Halland med systemintegrationerna vid Agresso införandet

När Region Halland införde ekonomisystemet Agresso, hjälpte vi på Contica till med systemintegrationerna. Contica har löpande i projektet bistått med insatser inom integrations -strategi, -arkitektur och -utveckling. Det tidigare ekonomisystemet MEA och plattformen Decapus är nu utbytt mot ett helintegrerat Agresso och integrationsplattformen BizTalk. 16-17/11 berättar Region Halland om införandet, se Kommunalekonomernas förening, Kef.se. Är ni intresserade av att höra mer eller få kontakt med Contica? kontakta då Magnus Sjögren på 0763-929392, magnus.sjogren@contica.se alternativt Stefan Wånggren på 0705-923131,...