Därför skänker vi i år 10 000 kr till initiativet ”Aldrig ensam” – ett informationsprojekt som sprider kunskap om och bryter tystnaden kring det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa bland unga vuxna.

aldrigensam.com kan ni läsa mer om det livsviktiga initiativet.