För att bättre kunna effektivisera verksamheter med hjälp av smart integration har vi nu blivit partners med Nodinite.

Under de senaste åren har verktyget Integration Manager vuxit rejält på marknaden för övervakning och monitorering av integrationslösningar, och är i dag förstahandsvalet hos flera offentliga verksamheter. Vi på Contica hjälper i dagsläget tre landsting med införandet av Integration Manager. Vårt mål är att ge olika verksamhetsområden ökad insyn samt möjlighet till uppföljning, vilket resulterar i en effektivare organisation.

För mer information kontakta:
Stefan Wånggren, Affärsansvarig
stefan.wanggren@contica.se
0705 923131

”Integration Software is a Swedish product and development company that focuses on developing and offering products in the IT integration area. The most known is Integration Manager. The company is originated from the consultant world, where we for a long period of time have seen great potential for the market to create efficiency and achieve cost benefits by utilizing smart products that enhance the efficiency in the integration area. Integration Software’s goal, to deliver the absolute best products to the market in the integration area, and to an investment that quickly and clearly will be counted back from several perspectives. Integration Software develops, owns, manages and sells its products directly or via partners. The company has signed agreements with several major players in the IT industry to implement and use the products in their own offering.”