Den 8:e mars, år 2019, var mer än bara en fredag. Det var början på något stort. I ett konferensrum på Hotel Post i Göteborg tog vi första steget på vår nya resa. Under denna minnesvärda dag delade vi berättelser, diskuterade digitalisering, hållbarhet, laganda, megatrender och framtiden. Vi lyssnade till och inspirerades av föreläsningar om teamwork,
och avrundade sedan kvällen med att skåla i restaurangen. Detta är vad vi firade:

Vår femårsresa har börjat!
Konferensen kan sammanfattas i en mening: vi ska aldrig sluta utvecklas. Denna konklusion gick som en röd tråd genom hela konferensdagen, som började med att vår VD, Stefan Wånggren, berättade om var Contica befinner sig i dag och var vi kommer att vara om fem år. Vi ska nämligen dubbla vår personalstyrka och öka vår omsättning med 20 % för varje år. Contica är och ska förbli ett bolag som tänker långsiktigt – där alla anställda får vara med och påverka, växa och utvecklas. Men, det räcker inte bara att säga ”vi ska växa”. Det behövs en strategi, en plan. Att alla i verksamheten drar åt samma håll. Att vi lyckas locka till oss nya duktiga medarbetare, och att vi alltid är en arbetsplats där människor mår bra. Att vi kan vidareutveckla våra befintliga kundrelationer och samtidigt skapa nya. Att vi syns och hörs med hjälp av rätt marknadsföring. Resan har nu börjat.

Contica 2024
För att vi ska kunna nå de mål som vi satt för år 2024 krävs, som sagt, utveckling. Och det kräver i sin tur ständiga förbättringar, där vår trovärdighet bygger på det ansvar vi tar. I dag ser kursen mycket lovande ut. För att vi ska kunna fortsätta i samma riktning gäller det att vi alltjämt levererar utifrån våra löften – samt att vi alltid håller oss ajour med dagens spännande teknologi. Att vi, kort sagt, håller oss digitalsmarta i ett digitaliserat samhälle. Allt detta är bra, men det krävs mer för att vara bäst. Vi måste också våga ifrågasätta och tacka nej till projekt där vi inte känner att vi är rätt leverantör. Och det är viktigt av många anledningar. För vad är det egentligen vi erbjuder? Rent allmänt kan man säga att det är effektivitet och smidighet, men i synnerhet handlar det ju om trygghet. Våra kunder ska kunna andas ut och förlita sig på att vi löser situationen när deras integrationsbehov uppstår. Det är ett förtroende som vi aldrig ska tappa. Därför är det centralt att vi även tackar nej till uppdrag där Conticas arbetssätt inte passar kundens. Vår affärsidé är att hjälpa organisationer som vill öka sin digitala mognad, och det gör vi genom vår modell Integration på kran – där vi erbjuder integrationsexpertis på distans.

Inspiration och värderingar
Med år 2024 i tankarna och hotellets fikabröd i magen slog klockan plötsligt 10.30. Det var nu dags för konferensens andra del. Britt-Marie Anderson och Anna-Karin Öjerskog bjöd generöst på det särskilda inspirationsbränsle som kommer att hjälpa oss under vår femårsresa. Deras expertis inom affärs- och verksamhetsutveckling resulterade i givande workshops med tema företagskultur, mål och värderingar. Det sistnämnda blev särskilt intressant då Britt-Marie och Anna-Karin även hjälpt oss med våra värdeord: Effektivitet, Öppenhet och Trovärdighet. Det är dessa tre ord som definierar Conticas arbetssätt. Allt vi erbjuder, levererar och kommunicerar – så väl internt som externt – präglas av effektivitet, öppenhet och trovärdighet. Så, vi säger återigen tack till Britt-Marie och Anna-Karin – och alla som deltog under vår härliga konferensdag. Vi har en spännande resa framför oss, och med god vind i våra segel kan vi inte annat än att längta till vår slutdestination: år 2024.

Vill ni följa med på vår resa? Klicka här.