Webinar: Löst kopplade system med Service Bus och Logic Apps (2020-06-11)

På det här webinar:et berättar vi om ett case där kunden ville byta sin nuvarande plattform on-premise mot en molnbaserad integrationsplattform i Microsoft Azure. Kunden vill komma bort från personberoende, som den egenutvecklade integrationsplattformen medförde, och istället skapa en flexibel arkitektur med löst kopplade it-system. Varför lös-koppla system? Varför flytta till molnet? Vilka fördelar kan man nyttja när all data strömmar genom integrationsplattformen? Kika in vårt webinar så berättar vi mer! Se nedanstående tidsstämplar om det är något specifikt stycke ni vill se.

3:42 – Kundcase
5:30 – Varför koppla isär system?
08:25 – Integrationsportföljen i Azure
13:30 – Löskoppla system i Azure
17:20 – Lösningen i Azure
20:05 – Upp-/nedtid av resurser i Azure
21:20 – Säkerhet
23:00 – Arbeta datadrivet
23:40 – Vad kostar det?
27:45 – Demo
37:15 – Frågor


Webinar: Skapa effektiva och säkra Hybridlösningar i Azure (2020-06-18)

På detta webinar pratar vi om ett kundcase där en av våra kunder har en integrationsplattform i BizTalk, innanför brandväggarna: on-premise. Kunden är verksam inom logistikbranschen och har idag en helt filbaserad integrationslösning. En ny kund kräver dock att kommunikationen ska gå att göra genom ett REST API. Med hjälp av en hybridlösning kan man på ett effektivt och säkert sätt skapa detta med hjälp av möjligheterna i Azure. Vad är då en hybridlösning? Varför ska man använda hybridlösningar? När borde man använda hybridlösningar och är det verkligen säkert? Kika in vårt webinar så berättar vi mer. Se nedanstående tidsstämplar om det är något specifikt stycke ni vill se.

2:38 – Sammanfattning av förra webinaret
4:53 – Integrationsportföljen i Azure
7:08 – Hybridlösning inom systemintegration?
8:53 – Hybridlösning som möjliggörare för innovation. När borde man fundera på hybrid?
12:13 – Kundcase och lösning
20:50 – Demo
36:20 – Frågor