Contica Cloud Hackthon

I november förbereddes ett Hackthon med fokus på Molnarkitektur och Microsoft Azure.
Moderator för eventet var Conticas Marc Gaudet.

Marc är specialiserad på Integration, Arkitektur och Azure. Under dagen gick vi tillsammans igenom mycket av Azures tjänsteramverk, genomgången varvades med inspirerande diskussioner. Efter en mycket kreativ och inspirerande dag avslutade vi med mat i Hotell post restaurangdel.

Ett extra tack till Marc för en välkomponerad dag!