I år skänker Contica till initiativet ”Aldrig ensam”.

I år skänker Contica 10 000 kr till initiativet ”Aldrig ensam”.
Aldrig ensam är ett informationsprojekt som sprider kunskap och bryter tystnaden kring det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa bland unga vuxna.
Läs mer på: