Contica hjälpte Region Halland med systemintegrationerna vid Agresso införandet

När Region Halland införde ekonomisystemet Agresso, hjälpte vi på Contica till med systemintegrationerna.
Contica har löpande i projektet bistått med insatser inom integrations -strategi, -arkitektur och -utveckling.
Det tidigare ekonomisystemet MEA och plattformen Decapus är nu utbytt mot ett helintegrerat Agresso
och integrationsplattformen BizTalk.
16-17/11 berättar Region Halland om införandet, se Kommunalekonomernas förening, Kef.se.
Är ni intresserade av att höra mer eller få kontakt med Contica?
kontakta då
Magnus Sjögren på 0763-929392, magnus.sjogren@contica.se alternativt
Stefan Wånggren på 0705-923131, stefan.wanggren@contica.se