Contica ingår partnerskap med Integration Software

Som ett del av vårt arbete att effektivisera verksamheter med hjälp av smart integration har Contica ingått ett partnerskap med Integration Software.

Verktyget Integration Manager har vuxit mycket på marknaden för övervakning och monitorering av integrationslösningar de senaste åren och  har idag blivit förstahandsvalet hos flera offentliga verksamheter. Contica hjälper idag tre landsting med införandet av Integration Manager med målsättning att ge olika verksamhetsområden ökad insyn och möjlighet till uppföljning och på så vis skapa en effektivare organisation.

För mer information kontakta:
Stefan Wånggren, Affärsansvarig
stefan.wanggren@contica.se
0705 923131

 

Integration Software is a Swedish product and development company that focuses on developing and offering products in the IT integration area. The most known is Integration Manager. The company is originated from the consultant world, where we for a long period of time have seen great potential for the market to create efficiency and achieve cost benefits by utilizing smart products that enhance the efficiency in the integration area.
Integration Software’s goal, to deliver the absolute best products to the market in the integration area, and to an investment that quickly and clearly will be counted back from several perspectives. Integration Software develops, owns, manages and sells its products directly or via partners. The company has signed agreements with several major players in the IT industry to implement and use the products in their own offering