Contica på Microsoft Techdays

Under nov besökte Contica årets Microsoft Techdays. Särskilt intressant är det när vi får chansen att diskutera med kunder och leverantörer om hur de ser på teknik och nya möjligheter.

Många nyheter presenterades under dgrna och just nu kommer fler nyheter än på mycket länge från Microsofts utvecklingsavdelning, vill ni som kund eller partner veta mer om vad som händer på Conticas specialistområden Integration & cloudservices, så är det bara att höra av sig.