Om Interna system och system i molnet

För företag med tjänster och system i molnet

  • När system och tjänster införs i molnet gäller en ny verklighet, anställd IT personal jobbar mer med att strategiskt välja leverantör och med att införa nya system i verksamheten. Utveckling och anpassningar förpassas ofta till systemleverantörerna, vilket ofta blir billigare än att utveckla själv, men beroendet till systemleverantörerna ökar.
  • Behåll kontrollen över integrationerna mellan tjänsterna detta gör er mindre beroende av enskilda systemleverantörer och mer flexibla när ni behöver förändra och utveckla er verksamhet, vilket möjliggör snabbare affärsutveckling.
  • Delar av er infrastruktur finns internt och delar i molnet, detta kallar vi ofta hybridlösningar, vilket i princip innebär att vi använder viss teknologi för integration av interna system och annan teknologi för integration mellan molntillämpningar.
  • I molnet applicerar vi Microsoft Azure för att integrera system och tjänster. Tekniken används i symbios med vår tjänst integration på kran där support och utveckling ingår vilket ger er ett gränssnitt mot oss och mot tekniken.

Vilka passar vi för och varför?

Prata mer med oss om detta