Fördelar

Läs även Vilka passar vi för och varför?

Billigare förvaltning och bättre kontinuitet

Boka eller avropa från någon dag i veckan och uppåt, vi kräver inte omfattande bokningar utan ni kan ta hjälp i den utsträckning ni behöver vid tillfället. Har ni börjat jobba med oss så finns vi där för er.

Köp det ni behöver, när ni behöver

Ni kan ta hjälp från några timmar upp till hela projekt ni binder er inte för att boka upp resurs, vi finns där när ni behöver oss. Använd som komplement både i support och utveckling

Komplettera

Behöver ni komplettera för att klara peakar, hantera support, eller bara ägna er mindre åt lösningarna och mer åt IT verksamhetsutveckling då passar integration på kran perfekt.