Integration – DevOps

I vår sittning devops berättar vi om hur vi ser på området devops för integrationsområdet, vi gör en betraktelse av devops domänen som ett förhållningssätt som bidrar till snabbare utvecklingscykler och förbättrad kvalite.