Integration – Perspektiv integration

Under denna sittning delar  vi med oss av våra erfarenheter inom integration med ambition att väva in er verksamhets förutsättningar och behov.

Vi tar fasta på följande:

Systemintegration innebär utbyte av information mellan IT system inom den egna organisationen och med kunder och leverantörer. Det är viktigt för alla företag att tänka på integration strategiskt, taktiskt och praktiskt för att kunna utveckla sin affär/verksamhet.

Hur jobbar ni med integration idag?

Våra erfarenheter?