Integration – Integration i Azure

I vår sittning berättar vi mer om integration i Azure genom

– Data integration med Microsoft Azure Logic Apps
– Enterprise integration med Microsoft Azure Logic Apps
– Microsoft Azure Stack