November är Movember, tävligen avgjord!

I början av 2000 fick Adam Garone ett mail från sin bror med följande text: Are you man enough to be my man ? Mailet ställde sig frågan hur en så klassik stilmarkör som mustaschen på -70 talet blivit näst intill ett stigma i början av 2000. Adam och hans kompisgäng bestämde sig för tillsammans återuppliva och ta mustaschen ur den sociala skamvrån. Beslutet blev startskottet till en internationell rörelse som kom att kallas Movember rörelsen som idag finns över hela världen med ett antal spin-off initiativ så som Mustaschkampen i Sverige.

Movember handlar om att väcka uppmärksamhet kring mäns och pojkars fysiska och mentala hälsa. Män står för mer än 2/3 av alla självmord som begås i Sverige och den vanligaste cancerformen drabbar endast män. Att informera och prata om mental ohälsa och hur man upptäcker prostata cancer i tidigt skede kan rädda liv.

För oss på Contica är det en tradition att tävla i November där första pris, förutom äran, är 10 000 SEK till en organisation som arbetar i Movembers anda.
Årets vinnare hos Contica är Bengt-Göran Strid med följande motivering från Juryn:

”i tuff konkurrens mot araber, finnar och kanadensare, med uthållighet och tydlig strategi”

Vi väntar med spänning vart Bengt-Göran väljer att skänka sin vinst!

 

 

Föredömen från 70/80 talet