Onboarding

Att börja samarbeta med oss – steg för steg!
Med Contica får ni professionell systemintegration på kran.

Det innebär att ni slipper betala för en resurs under en bestämd tid. Med vår arbetsmodell kan ni istället tillgodose alla era integrationsbehov när och där de dyker upp med hjälp av ett helt team. Med Contica betalar ni endast för den faktiska hjälpen ni behöver – aldrig för ledtider. Allt detta innebär två saker:

1. Med våra teamleveranser slipper ni riskerna med att låsa in all integrationskompetens i en särskild nyckelperson, som när som helst kan sluta.
2. Med Contica betalar ni för expertis vid behov, istället för att köpa en resurs baserad på prognos.

Vi tar alltid helhetsansvar för varje projekt, och när era behov är täckta kostar vi inte en krona. Så här går det till när vi börjar arbeta tillsammans:

1. Vi identifierar behov och matchar kompetens

2. Vi börjar sedan med en POC

3. Samarbetsformen färdigställs

4. Ett långsiktigt samarbete påbörjas


1. Vi identifierar behov och matchar kompetens

Vi har specialkompetens inom Microsofts plattform, och vår styrka är att kunna anpassa vår arbetsmodell efter just ert arbetssätt och era specifika behov.

  • Oavsett hur era behov ser ut så har Contica både kunskapen och verktygen för att identifiera, konkretisera och täcka dem.
  • Ni behöver inte skapa en kravspecifikation åt oss – vi gärna tar helhetsansvar för att lokalisera problemet och tillhandahålla lösningen.

På Contica har vi kompetensen och flexibiliteten som krävs för att kunna forma en leveransmodell som passar just er, oavsett hur era behov eller er sourcingstrategi ser ut. Alltid i form av en teamleverans – i regel på distans, men gärna på plats när det behövs.

Hur ser er målsättning ut?

Vi anpassar vår leveransmodell efter er sourcingstrategi och mängden ansvar ni ger oss – oavsett om ni behöver ett komplement till er egna leverans, eller om ni är i behov av någon som sköter allt från krav till förvaltning.

Vill ni snabbt kunna skala upp och ner på leveransen?

Inga problem, med vårt distans-team kan ni enkelt bemöta årets alla integrationstoppar. Dessutom fungerar Contica som ett smidigt komplement till ert ICC.

Behöver ni en driftanalys eller projektavlastning?

Som experter inom Microsofts plattform har vårt team den kompetens som krävs för att täcka alla era integrationsbehov – från att göra en hälsocheck på er driftmiljö till att hantera de projekt ni helt vill lägga ut.

Behöver ni ett erfaret bollplank?

Vi är alltid tillgängliga för att diskutera olika strategier. Som hur ni bäst ska migrera från Biztalk till Azure, till exempel. Med över 10 års erfarenhet av behovsstyrd systemintegration är vi experter på att översätta verksamhetsbehov till konkreta krav. Hör gärna av er, så berättar vi mer!

2. Vi börjar sedan med en POC

I det här läget har vi identifierat era behov och sett till att rätt personer hos oss kopplats ihop med rätt personer hos er. Nu börjar arbetet, och för att vi ska hitta rätt samarbetsform vill vi alltid starta med en Proof Of Concept.

Vi börjar med något litet tillsammans

Genom att direkt påbörja ett mindre projekt lär vi snabbt känna varandra, och ni får bekanta er med vår modell. Varje samarbete är unikt, och med en POC kan vi direkt hitta rätt dynamiska grund till vår samarbetsform.

3. Samarbetsformen färdigställs

I det här läget har vi lärt känna varandra, och vi har testat på ett mindre projekt ihop. Nu är det dags att spika den samarbetsform som kommer att ligga till grund för hur vi kommer att arbeta framöver.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med många olika slags organisationer, personer och system. Därför vet vi att varje samarbete är unikt, och att hitta rätt samarbetsform är A och O. Först då blir gränserna tydliga, samtidigt som alla inblandade vet vad som förväntas och vilka de alltid kan vända sig till.

Detta diskuterar vi när vi tillsammans bestämmer vår unika samarbetsform:

1. Kommunikationsvägar

Utöver telefon och e-post, vilka kommunikationsverktyg föredrar ni? Vi arbetar gärna med Teams, Slack och Skype.

2. Ärendehantering

Använder ni med Freshdesk, DevOps, ServiceNow eller något annat ärendehanteringssystem som vi kan koppla ihop oss med?

3. Möten och avstämningar

Vi arbetar på distans, men är alltid tillgängliga – antingen på plats när det behövs, eller digitalt. Vill ni att vi blir en del av ert interna scrumteam? Eller föredrar ni andra typer av avstämningar, t.ex. veckomöten?

4. Återkommande rutiner

Vill ni ha dagliga incidentkontroller, 2nd Line Support eller kanske ”health checks” på veckobasis? Vårt flexibla team kan effektivt anpassa sig efter era preferenser och rutiner.

5. Strategiska uppföljningsmöten

Tillsammans bestämmer vi former och datum för uppföljningsmöten. Under dessa utvärderar vi vårt gemensamma arbetssätt, samt diskuterar hur strategin ser ut framåt.

6. Tre kontaktpersoner
Med oss har ni ett helt integrationsteam vid er sida. Men för att det dagliga arbetet ska bli så smidigt som möjligt utser vi alltid tre kontaktpersoner hos oss, som ni alltid kan vända er till. Dessa tre kontaktpersoner har följande ansvarsområden:

    • Serviceledare Support. Denne blir er kontakt för allt inom drift.
    • Serviceledare Utveckling. Denne blir er kontakt för allt som rör utveckling.
    • Affärsansvarig. Denne blir er affärsmässiga kontaktperson.

4. Ett långsiktigt samarbete påbörjas


Vi har nu lärt känna varandra. Era behov är därför en del av vår vardag, och vår expertis är bara ett samtal bort. Vår kran är alltså redo att öppnas så fort ni behöver professionell systemintegration.

Ett tryggt avtal

När samarbete påbörjas tar vi även fram ett avtal som definierar exakt vad ni kan förvänta er av oss och hur vi kommer att tillgodose just era behov. Avtalet fungerar därför som en trygghet för både er och oss.

En flexibel arbetsprocess

Vi har full förståelse för att behov kan komma att ändras i framtiden. Därför kan vi smidigt justera våra kompetenser – utan att behöva ändra på vår grundmodell eller det vi skakat hand på.

Vårt team är redo!

Det innebär att ni när som helst kan höra av er och att vi obehindrat kan täcka alla era integrationsbehov så fort de dyker upp. Vårt flexibla team är nu er förlängda IT-enhet – på kran, på distans och alltid till nära hands. Välkommen till Contica!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

0705923131|info@contica.se