Kompetensområden

Vi jobbar inom området systemintegration där vi kan support, utveckling, arkitektur, ledning, strategi och taktik där vår ambition är att stärka våra kunder inom integrationsområdet och vara ett stöd till kundernas egna organisation och personal.

Integration

Systemintegration Biztalk och azure där vi kan support, utveckling, arkitektur, ledning, strategi och taktik. Se även vår tjänst integration på kran där vi mixar på plats tid med distans tid i skalbara teamleveranser.

Informationsstrategi

Informations kartläggning och informationsstrategi

Arkitektur och systemutveckling

Mjukvaru arkitektur och systemutveckling på Microsofts plattform, moln teknologi

Projekt och kravledning

Projektledning och kravanalys