Hur jobbar vi

För att möta våra kunders behov på bästa möjliga sätt har vi valt att utgå från och dela in våra företagskunder i följande 3 kategorier, kategori 4 adresserar samtliga kunder.

1. Företag med eget ICC

Kranen blir en avlastande funktion för det egna ICCt, både support och utveckling kan delegeras till kranen, kranen ger en flexibel och kostnadseffektiv lösning för de företag som har ett eget ICC.

2. Företag utan eget ICC

På många företag utförs integrationsarbetet helt eller delvis av en eller några få nyckelpersoner. Med hjälp av kranen får personerna bättre möjlighet att prioritera sin egen tid.

3. Företag som helt vill outsourca integration

I dessa fall agerar vi totalleverantör och är ett stöd strategiskt, taktiskt och utför support, utveckling inom integrationsområdet.

4. För företag med IT i molnet

I vår sittning ”Integration molnet” belyser vi integration strategiskt, taktiskt och praktiskt  i molnet.

Med Integration på kran utgår vi helt från hur ni jobbar med integration idag och hur ni vill jobba med integration framåt, utifrån detta anpassar vi vårt erbjudande.

Läs även om Vi delar med oss