Vi är glada över att få välkomna Sandro Pereira till oss den 28 september för en kväll fylld av lärdomar och inspiration!

Event med Sandro Pereira

The Migration Journey

Vi är glada över att få välkomna Sandro Pereira till oss den 28 september!

Sandro jobbar som konsult på DevScope, driver en populär blogg och föreläser internationellt inom sitt område. Han har publicerat flera böcker som har blivit referensverk inom systemintegration.
Hans böcker har hjälpt utvecklare och företag att förstå de komplexa aspekterna av systemintegration och BizTalk.

Simon Stender

Många företag funderar på hur just deras organisation bäst kan tillvarata Azures möjligheter. Vi hoppas att kvällen ska inspirera med många lärdomar och nya insikter tillsammans med en av branschens mest framstående profiler Sandro Pereira samt vår egen Simon Stender

Stefan Wånggren, VD på Contica

Så oavsett om du är en erfaren inom området eller nybörjare kommer Sandros föreläsningar att vara fullmatade med nya lärdomar!
Vår medarbetare Simon Stender kommer även att prata om varför det är viktigt att lägga tid på infrastrukturen i Azure och hur det skiljer sig från Biztalk.

Här är de 3 sessionerna (på engelska)

Elevating Integration – The Roadmap from BizTalk Server to Azure

If you are embracing the journey to move your current BizTalk Server environment to the cloud, in this session, we’ll guide you through the steps, strategies, and best practices needed to successfully transition your integration solutions to the cloud. What phases in your migration journey are crucial? Which tools and technologies should you use? After this session, you’ll know about the dos and don’ts, as well as the key considerations that will empower the agility and scalability of Azure Integration Services. Join us to unlock the potential of Azure’s cloud-native services and streamline your integration landscape.

Design and Infrastructure in Azure: Shaping robust infrastructure

In this session we will explore why design and separation of duties are so important when building successful integrations in Azure. Whether you’re a developer, an architect, or simply curious about the cloud’s inner workings, this session promises to unveil the blueprint for success in Azure’s design and infrastructure.

Azure Integration in Action – BizTalk to Azure Transition Case Studies

Join us for an engaging session where we bring Azure Integration Services to life through simple real-world case samples. Through these exercises, you’ll gain practical insights, strategies, and tips to ensure a smooth BizTalk Server migration while embracing Azure’s agility, scalability, and cost-efficiency. Take advantage of this opportunity to see Azure Integration Services in action, guiding your path toward a seamless and future-ready integration landscape.