Detta är Contica

Affärsidé

Contica är ett specialistbolag och totalleverantör inom systemintegration, vi skall vara ett stöd till kundernas egna organisation och personal inom support, utveckling, taktik och strategi. Conticas målsättning är att bidra till förbättringar, trygghet, kontinuitet och kostnadseffektiva leveranser inom integrationsområdet.

Om området systemintegration

Det är viktigt för alla företag att tänka på integration strategiskt, taktiskt och praktiskt för att kunna utveckla sin affär/verksamhet. Systemintegration innebär utbyte av information mellan IT system inom den egna organisationen och med kunder och leverantörer.

Vårt sätt att göra på

På Contica har vi tagit fasta på att företag formerar sitt interna integrationsarbete på olika sätt och anpassat vår modell efter detta, vi tror på  löpande utbyte av kompetens och information åt båda håll för maximal effekt, vi talar gärna om vad vi tror om en lösning eller berättar om hur vi gjort tidigare, vi behöver också förstå er verksamhet till viss nivå, vi behöver löpande få återkoppling för att förändra och förbättra, detta är något av det som avses när vi pratar om partnerliknande relation.

Värderingar

Företagets interna och externa arbetsprocesser, produkternas och tjänsternas innehåll samt affärs- och leveransmodeller präglas av våra interna ledord: Effektivitet, Innovation och Kompetens.