82% av alla intrång involverar molndata.

Har du koll på din säkerhetsnivå?

I det snabbt föränderliga cyberlandskapet av Azure Integration Services (AIS) finns risker bakom varje konfiguration. Tänk dig en värld där ett litet misstag kan skapa en öppning för farliga cyberattacker. Med ständigt skiftande säkerhetsstandarder, är ditt försvar endast så starkt som din senaste uppdatering. Nya säkerhetshål uppstår; varje manuell konfiguration kan vara din svagaste länk.

Med vår AIS Security Health Check får grundlig geomgång av din nuvarande miljö, en klassning av din säkerhetsnivå samt en utförlig rapport med våra findings och lösningsförslag.

  AIS Security Health Check

  Ingår i rapporten

Nulägesanalys

En genomgående analys av ert nuläge inom området cyber säkerhet för AIS inklusive styrkor och svagheter. Ni får svar på frågan:
Vad är verksamhetens status just nu?

Säkerhetsklassning

En klassificering av er nuvarande säkerhetsnivå i en skala från 1-5 samt samt en rekommendation om vilken nivå er verksamhet bör sträva efter avseende bransch och verksamhet. Ni får svar på frågan:
Var bör vår verksamhet vara?

Åtgärdsplan

En lista med åtgärdsförslag, allvarlighetsgrad samt rekommendationer och förslag på prioritet utifrån den säkerhetsnivå som är relevant för er verksamhet. Ni får svar på frågan:
Vad behöver vi göra och vad är mest prioriterat?

40.000 SEK*

*Priset gäller 5 första bokningar eller till 31/12.

Ta tempen på miljön

AIS Security Health Check är en hälsokontroll av din miljö för att säkerställa en hög nivå av säkerhet och regelefterlevnad i Azure Integration Services (AIS). Med hjälp av avancerade verktyg och expertkompetens analyserar vi din AIS-miljö för att identifiera säkerhetsproblem och bedöma hur väl ni uppfyller best practice.

Baserat på våra resultat presenterar vi dig med konkreta åtgärdsförslag. Dessa åtgärder prioriteras efter risknivå och komplexitet, vilket hjälper dig att fokusera på de mest kritiska aspekterna av din AIS-miljö.

Vill du veta mer? Kontakta vår Head of Cybersecurity, Calle för en kostnadsfri konsultation.

Smidig digital samverkan.

Samhället blir mer och mer datadrivet, vilket ställer högre krav på systemintegration. Många organisationer rustar sig därför med integrationsplattformar on premise av två anledningar – dels på grund av digitaliseringen, dels för att all känslig information tryggt hålls fast i en stationär plattform. Men, detta innebär även en del begränsningar för organisationer som även vill ha smidig samverkan sinsemellan. Microsoft Azure saknar helt sådana begränsningar. Att denna molnbaserade plattform dessutom är trygg gör den till en sällsynt lämplig för digitaliseringen. Vill du veta mer?