Vi arbetar med Microsoft Azure.

En molnbaserad plattform för systemintegration

Azure representerar inte bara en möjlighet, utan en strategisk precision. För organisationer med befintliga integrationsplattformar on-premises, fungerar Azure som en naturlig förlängning och komplement. För de företag som söker en heltäckande integrationslösning utan on-premises komplexitet, står Azure redo som en kompetent helhetslösning. Oavsett om er verksamhet är en växande entitet i behov av smidig skalbarhet eller en etablerad kraft med djupa kopplingar till plattformar som BizTalk, så är Microsoft Azure ett utmärkt molnbaserat alternativ.

Genom våra specialister och med Azure som nav tar vi er med på en tekniskt vägledd resa mot bästa möjliga systemintegration. Vi formar intelligenta, sömlösa lösningar som korsar gränserna mellan molnbaserad och on-premises miljö, med målet att skapa en enhetlig, effektiv och högpresterande integrationsinfrastruktur.

Lägre och flexibla kostnader

Azure är inte bara en molnbaserad plattform, det är en kalkylerad strategi. Genom att eliminera tunga initiala investeringar i hårdvara och i stället anpassa kostnader efter faktisk användning, frigör ni resurser för att stärka kärnverksamheten. Effektiv budgethantering blir möjlig genom exakt skalbarhet och målinriktade investeringar.

Flexibilitet når nya höjder med Azure. Genom att enkelt minska eller öka era resurser efter behov, upprätthåller ni optimal prestanda utan onödiga kostnader. Här sker övergången från planering för framtida behov till att möta aktuell efterfrågan – en väg till maximal effektivitet.

Ökad stabilitet och säkerhet

Ert företags infrastruktur, data och verksamhet står i centrum med Azure när det kommer till stabilitet. Det globalt distribuerade nätverket av datacenter skapar en grund för högsta tillgänglighet. Med konstant redundans och inbyggd skalbarhet, håller Azure era affärsintegrationer i gång – även i utmanande situationer.

Säkerhet är inte en kompromiss – det är en prioritet med Azure. Genom att minska säkerhetsrisker som vanligen åtföljer traditionell infrastruktur, levererar Azure en omfattande nivå av skydd. Med stark identitets- och åtkomsthantering samt realtidsövervakning, läggs grunden för att skydda er data och integritet.

Ökad skalbarhet och tillgänglighet

Framtidssäkring möjliggörs med Azure. Oavsett om er verksamhet står inför snabbväxande användarantal eller en kontrollerad utveckling, är ni förberedda. Snabb och smidig skalbarhet ger möjlighet att anpassa kapacitet efter efterfrågan och leverera över förväntningarna.

Att vara alltid tillgänglig blir en verklighet med Azure. Genom att utnyttja Microsofts nätverk av globalt distribuerade datacenter, garanteras en konstant anslutning av era integrationer, system och tjänster.

Smidig digital samverkan.

Samhället blir mer och mer datadrivet, vilket ställer högre krav på systemintegration. Många organisationer rustar sig därför med integrationsplattformar on premise av två anledningar – dels på grund av digitaliseringen, dels för att all känslig information tryggt hålls fast i en stationär plattform. Men, detta innebär även en del begränsningar för organisationer som även vill ha smidig samverkan sinsemellan. Microsoft Azure saknar helt sådana begränsningar. Att denna molnbaserade plattform dessutom är trygg gör den till en sällsynt lämplig för digitaliseringen. Vill du veta mer?