Vi arbetar med Microsoft BizTalk.

En komplett plattform för systemintegration

Och anledningarna är många. För oss handlar det framförallt om tryggheten vid mjukvaruintegration. Microsoft BizTalk hjälper nämligen olika system att förstå varandra – så att äldre system bättre kan kommunicera med nya standardsystem. Därför kan man säga att syftet med BizTalk är att all överförd data beskrivs på ett enhetligt sätt – så att olika program på olika platser kan ta emot samma data och tolka den på samma sätt. Och ju färre missförstånd mellan systemen, desto mer tid får ni över till annat som rör er verksamhet.

Smidigare implementering

Även om god systemintegration kräver expertis så har BizTalk och hela Microsofts plattform framförallt en sak gemensamt: enkelheten att komma igång. Microsoft BizTalk erbjuder dessutom meddelandehantering, regelmotor, EDI-stöd, Business Activity Monitoring (BAM), stöd för RFID, kopplingar mot IBM:s stordatorer, och mycket annat. Därför kan Biztalk ses en enorm tillgång. På Contica bemästrar vi denna tillgång, och vi svarar gärna på dina frågor. Hör av dig!

Effektivare workflow

Microsoft BizTalk är ett synnerligen effektivt verktyg för mjukvaruintegration. Som användare behöver man nämligen inte göra samma sak två gånger, utan bygger med fördel vidare på en befintlig lösning. Med hjälp av de verktyg som finns i BizTalk blir det enklare att förstå och utveckla integrationen – utan att egen kod behöver skrivas.

Skapa synergier med BizTalk.

Microsoft BizTalk är smidigt att implementera, och om man som organisation redan arbetar med Microsofts plattform så ligger BizTalk nyttor ännu närmre till hands. Och då öppnar sig även andra möjligheter. Som att t.ex. komplettera Microsoft BizTalk med Microsoft Azure. Då kombineras nämligen en on-premise-integrationslösning med en molnbaserad integrationslösning. Detta kallas för Hybrid Cloud Integration, vilket resulterar i gynnsamma synergieffekter