Säkra din Microsoft 365 & Entra ID miljö!

Vi hjälper er till 99% säkerhet i tre steg.

  Microsoft 365    Identitetsskydd     Behörigheter

I dagens snabbt föränderliga digitala landskap och med Microsofts omfattande utbud av produkter kan det vara överväldigande att veta hur man bäst skyddar sin organisation. Många företag investerar i Microsofts licenser och funktioner utan att fullt ut förstå deras potentiella värde.

Genom en nulägesanalys identifierar och föreslår vi de mest relevanta och effektiva licenserna för att säkerställa att varje investering ger maximal avkastning. Vi granskar också din nuvarande licensmodell för att avslöja outnyttjade möjligheter och identifiera vilka verktyg som redan ingår men ännu inte tas fullt i anspråk. Vi går även igenom dina befintliga säkerhetsprodukter, granskar deras konfiguration och säkerställer att de följer bästa praxis

quotation-marks

Dina användare blev precis hackade, trots tvåfaktor. Vad hände?

 • Säkerhetsanalys av Entra ID – Genomgång av inställningar för Conditional Access, Zero Trust, MFA och standardinställningar.
 • Säkerhetsanalys av Microsoft 365 – Hur ser inställningarna ut för Defender? Hur hanteras klienter? Är nuvarande licenser optimerade? Under analysen går vi igenom 100 olika kontrollpunkter.
 • Kartläggningen samlas i en detaljerad rapport som belyser styrkor, svagheter och nuvarande säkerhetsnivå. Rapporten presenteras av vår säkerhetsexpert.
     Nuvarande säkerhetsnivå
    Identifierade risker
    Prioriterad åtgärdslista

 • Åtgärder implementeras utifrån identifierade risker och rekommenderad åtgärdsplan enligt Best Practice.
  När åtgärder är implementerade uppdateras rapporten och en ny mätning genomförs.
  Uppdaterad säkerhetsnivå
  Rekommendationer framåt


Vill du veta mer? Kontakta vår IT säkerhetsspecialist, Calle för en kostnadsfri konsultation.

Smidig digital samverkan.

Samhället blir mer och mer datadrivet, vilket ställer högre krav på systemintegration. Många organisationer rustar sig därför med integrationsplattformar on premise av två anledningar – dels på grund av digitaliseringen, dels för att all känslig information tryggt hålls fast i en stationär plattform. Men, detta innebär även en del begränsningar för organisationer som även vill ha smidig samverkan sinsemellan. Microsoft Azure saknar helt sådana begränsningar. Att denna molnbaserade plattform dessutom är trygg gör den till en sällsynt lämplig för digitaliseringen. Vill du veta mer?