Årets största event! Vad är nytt inom vårt område? Vilka trender, utmaningar och nya tekniker finns inom branschen? Vi är på plats för att spana!

Hälsa på Contica

Wellness for Business på Contica

På Contica är våra värderingar viktiga för oss. Det är vår identitet och det är det som gör Contica till just Contica.
Vi tycker det är viktigt med balans, att utvecklas och att vara tillsammans.
Därför är våra ledord helt enkelt att vi ska Utvecklas Tillsammans – i Balans!

Taggar:

Vad innebär Wellness for Business?

Vi har startat ett samarbete med Wellness for Business och gör en gemensam satsning på Hälsa och Balans under året. Målet är att skapa förutsättningar och en förståelse kring vad hälsa är för något och hur vi kan arbeta med hälsa inom olika områden.
Och viktigast av allt- hur man kan göra det med glädje, engagemang och resultat med bl a gruppträning, coaching och föreläsningar som grundpelare. Tillsammans med detta som grund skapar vi gemenskap, inspiration, kunskap och Wellness for Business!

Ett av Conticas värdeord är Balans. För oss betyder ordet Balans många saker men en viktig del är den hälsomässiga balansen. Att vi mår bra och att vi gör vad vi kan för att uppnå det.

Robin Wilde

Här är föreläsningarna och lite kort om vad de kommer innehålla:

27 sep – Livsstilsförändring och Motivation

Hur gör man egentligen en förändring i livet och hur skapar vi hållbara vanor? Vi pratar om vanans makt , vårt livshjul, hur vi disponerar vår energi och om nyckeln till en bestående förändring.

15 nov – En framgångsrik kosthållning & vikten av fysisk aktivitet

Ambitionen är att sortera bland tusentals olika kostråd och framföra en vetenskaplig grund för en god kosthållning. 
Vi utgår från fyra nyckelfaktorer som alla spelar en avgörande roll för vår hälsa och vårt upplevda tillstånd. 

17 jan – En stressfri & balanserad vardag

Konsten att vara stilla när allt skyndar, att vara balanserad och leva här och nu. Vi pratar om hur kroppen och hjärnan påverkas av stress, skillnad på förr och nu, hur vi identifierar stress samt vikten av återhämtning.

24 jan – Tankens kraft & mental hälsa

Hur kan vi nå den enorma potential som finns i tankens kraft? Hur kan vi arbeta med våra tankar för att skapa mindre psykisk ohälsa och mer välbefinnande? Vi pratar om hur våra tankar påverkar våra känslor och vårt handlande.

13 mar – Vikten av sömn & återhämtning

Vi pratar om vikten av goda sömnvanor samt hur våra sömnvanor påverkar vårt mående och hälsa. Vidare berörs återhämtning, olika typer av återhämtning och hur vårt upplevda tillstånd påverkas av tiden vi avsätter för återhämtning.